head_banner
Компаниянын негизги өнүмдөрү: Пластикалык / Болот сүйрөө чынжырлары, Көрүк капкактары, Чип конвейери, Магниттик сепаратор, Муздаткыч түтүк жана башка Станоктун аксессуарлары.

Эки катарлуу Толук жабык типтеги жүк көтөрүүчү сүйрөө чынжыр